Fritt Ords Honnør 1990
Jahn Thon

For innsiktsfull og stimulerende litteraturkritikk i anledning av Arnulf Øverlands 100-årsdag.