Fritt Ords Honnør 1987
Harald Tveterås

For hans banebrytende forskning i norsk forlagsvirksomhet, bokhandel og folkelesning.