Fritt Ords Honnør 2007
Janet Garton og Ljubiša Rajić

For bidrag til undervisning i norsk språk og litteratur ved universiteter i utlandet.