Fritt Ords Honnør 1987
Petter Wessel Zapffe

For hans mangesidige og originale forfatterskap.