Fritt Ords Honnør 1980
Philip Houm

For hans bidrag til kampen for åndsfrihet og toleranse på et område hvor fortielse og forkjetring av annerledes tenkende ofte har vært eneherskende.