Fritt Ords Honnør 2005
Trygve Refsdal og Hermund Slaattelid

For særeigen innsats for å fremja folkedanninga og det offentlege ordskiftet.