Fritt Ords Honnør 2000
Jan Otto Hauge, Reidar Hirsti, Ivan Kristoffersen og Arve Solstad

For innsats for avisenes selvstendighet.