Fritt Ords Honnør 1986
Åge Rønning

For et forfatterskap preget av skapende fantasi med utsyn langt ut over våre landegrenser.