Fritt Ords Honnør 1980
Hermod Skånland

For konsekvent, og på åpen og uredd måte, å ha festet oppmerksomheten på betenkelige sider ved utviklingen av landets økonomi.