Fritt Ords Honnør 1994
Carl Fredrik Thorsager

For entusiastisk arbeid med bevaring av et tradisjonsrikt industrimiljø.