Fritt Ords Honnør 1995
Carl Fredrik Thorsager

For entusiastisk arbeid med bevaring av et tradisjonsrikt industrimiljø.