Fritt Ords Honnør 1985
Johs. Andenæs

For at han ved energisk bruk av det frie ord har tatt på seg den oppgave å være læremester for hele vårt samfunn om rettens og rettferdighetens grunnsetninger.