Fritt Ords Honnør 2002
Åge Hovengen

For dypt og mangeårig engasjement for småkårsfolk og mennesker på kant med samfunnet.