Fritt Ords Honnør 1992
Arquebus Krigshistorisk museum

For iherdig, frivillig innsats for å bevare verdifullt materiale om Norge under okkupasjonen.