Fritt Ords Honnør 2003
Willy A. Kirkeby

For hans bidrag til norsk og internasjonal ordbokslitteratur.