Fritt Ords Honnør 1993
Arild Haaland, Jan Bojer Godal, Sverre Ødegaard, Arild Haaland, Dagmar Loe og Anne-May Nilsen

For allsidig kulturarbeid og engasjert, utrettelig deltagelse i samfunnsdebatten.