Fritt Ords Honnør 1993
Arild Haaland

For allsidig kulturarbeid og engasjert, utrettelig deltagelse i samfunnsdebatten.