Fritt Ords Pris 2023
Julie Wilhelmsen

Stiftelsen Fritt Ords Pris 2023 tildeles seniorforsker Julie Wilhelmsen for å ha bidratt med nyanserende faglig kunnskap i et opphetet offentlig ordskifte, før og etter Russlands invasjon av Ukraina. Hun har gjennom dette vist betydningen av ytringsmot og utøving av akademisk ytringsfrihet i praksis.

Julie Wilhelmsen (53) er seniorforsker ved NUPI, der hun leder Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel. I en årrekke har hun bidratt i akademia og i den bredere offentligheten med kritiske analyser av russisk tenkemåte, ideologi og utenrikspolitikk.
– På dette forskningsområdet har hun deltatt med utvidende analyser, og har vært en stemme med uavhengighet og integritet. Hun har vært uredd, saklig og standhaftig i et opphetet debattklima, men har også vist evne til selvrefleksjon og selvkritikk i kjølvannet av Russlands angrepskrig, sier Stiftelsen Fritt Ords styreleder Grete Brochmann.
Julie Wilhelmsen er spesielt kjent for sine bidrag til å beskrive og forklare Russlands verdensbilde, inkludert betydningen av samspillet mellom Vesten og Russland. Slike analyser er blitt ekstra utsatt i lys av den brutale krigen mot Ukraina. Hun er blitt anklaget for å være Putins budbringer og å løpe hans ærend. Wilhelmsen har på sin side insistert på at vi fortsatt må forholde oss til hvordan Kreml velger å forstå Vesten: Det er nødvendig kunnskap for et opplyst offentlig ordskifte, og for politiske beslutninger.

Også den akademiske ytringsfriheten utfordres i krig og krise. Den uavhengige forskningen kommer under press. Når kravet om å slutte rekkene øker, og avvikende stemmer stemples, svekkes tilfanget av motstridende argumenter og analyser.
– Den motstanden Wilhelmsen har fått – saklig og mindre saklig — har hun ikke møtt ved å se seg selv som offer, men ved å tilby flere ytringer, andre perspektiver, mer debatt. Hun er slik et forbilde for et akademia som ofte preges av tilbaketrekning når ordskiftet hardner til, sier Brochmann videre om Fritt Ords begrunnelse for pristildelingen.
Som samfunn er vi avhengige av forskere som våger å formidle kunnskap som går mot strømmen, ikke minst i en mer tilspisset verdenssituasjon.

14
Grete Brochmann overrekker prisen 11. mai 2023.

Om Julie Wilhelmsen
Julie Wilhelmsen (53) er Forsker 1 ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Hun har doktorgrad i statsvitenskap og arbeider med russisk innenriks- og utenrikspolitikk, radikalisering av islam i Eurasia og kritiske sikkerhetsstudier. De to Tsjetsjenia-krigene etter Sovjetunionens fall har vært sentrale temaer i Wilhelmsens forskning og hun har bygget opp internasjonale nettverk for kunnskap og dialog om utviklingen i russisk Nord-Kaukasus. Som forsker ved NUPI i over 20 år har hun hatt en aktiv utveksling med politiske beslutningstagere og fungert som støttespiller for norske menneskerettighetsmiljøer som arbeider med post-sovjetiske stater. Wilhelmsen er en aktiv deltaker i den offentlige debatten om internasjonal politikk og mottok i 2020 Skjervheimprisen for sitt bidrag til den utenrikspolitiske debatten. I 2022 mottok hun Klassekampens Neshornpris med samme begrunnelse. I 2014-2015 var Wilhelmsen medlem av regjeringens ekspertgruppe for forsvaret av Norge. Fra 2019 til 2021 var hun en av ekspertene i Cooperative Security Initiative (CSI), som ble initiert for å skape nye ideer og oppmerksomhet rundt sikkerhetssamarbeid og multilateralisme gjennom OSSE. Wilhelmsen sitter blant annet i styret til Den norske Helsingforskomité og rådet for Fridtjof Nansens Institutt. Hun er blitt nektet visum til Russland siden 2015. Hun bor i Oslo med sin mann, og har fem barn.

Stiftelsen Fritt Ord
Fritt Ord er en allmennyttig privat stiftelse som særlig arbeider for å fremme ytringsfrihet, offentlig debatt, kunst og kultur. Fritt Ords styre består i 2023 av Grete Brochmann (styreleder), Bård Vegar Solhjell (nestleder), Anine Kierulf, Christian Bjelland, Sylo Taraku, Frank Rossavik og Sigrun Slapgard. Stiftelsens direktør er Knut Olav Åmås.

Her kan du lese og se talene som ble holdt ved utdelingen av Fritt Ords Pris 2023 11. mai 2023.

Her kan du lese omtalen av utdelingens taler og se fotografier