Fritt Ords Pris

Fritt Ords Pris er institusjonens høyeste utmerkelse. Prisen er en påskjønnelse til personer eller institusjoner for virke som i forhold til institusjonens formål anses som særlig verdifullt.

Ifølge stiftelsens statutter skal prisen fortrinnsvis deles ut i første halvdel av mai hvert år, i tilknytning til markeringen av Norges frigjøring fra den tyske okkupasjon. I ekstraordinære tilfeller kan det deles ut to priser samme år, eller prisen kan deles mellom to mottakere. Med prisen følger Fritt Ord-statuetten, signert Nils Aas, og et pengebeløp. Beslutning om tildeling treffes av stiftelsens styre.

Prismottakere