Fritt Ords Pris

Fritt Ords Pris er stiftelsens årlige hovedpris som tildeles for en spesielt sterk innsats for ytringsfriheten.

Ifølge stiftelsens statutter skal prisen fortrinnsvis deles ut i første halvdel av mai hvert år, i tilknytning til markeringen av Norges frigjøring fra den tyske okkupasjon. I ekstraordinære tilfeller kan det deles ut to priser samme år, eller prisen kan deles mellom to mottakere. Med prisen følger Fritt Ord-statuetten, signert Nils Aas, og et pengebeløp. Beslutning om tildeling treffes av stiftelsens styre.

Prismottakere