Fritt Ords Pris 2008
Per Yngve Monsen

Fritt Ords pris tildeles Per-Yngve Monsen for at han som ansatt i et internasjonalt storkonsern har varslet om urettmessige faktureringer knyttet til offentlige oppdrag.

Varslingen har medført store personlige belastninger, og Monsen har i denne situasjonen utvist mot og utholdenhet.