Fritt Ords Pris 2001
Nils Christie

For originale og selvstendige bidrag til norsk og internasjonal samfunnsdebatt.