Fritt Ords Pris 1998
Aleksandr Nikitin

For med store personlige offer å ha bidratt til å gi verden kunnskap om den alvorlige trusselen som atomavfallet i nordregionen representerer.