Fritt Ords Pris 1992
Annette Thommessen

For modig bruk av det frie ord til forsvar for innvandreres interesser og for sterkt engasjement for å skape gjensidig forståelse og respekt i det norske samfunn.