Fritt Ords Pris 1984
Nordnorsk Forfatterlag

For å ha bidratt til å frigjøre skapende talent og selvbevissthet hos forfatterne, og skapt glede i landsdelen over egen diktning og litteratur.