Fritt Ords Pris 1976
Johan Vogt

For innsats gjennom en årrekke for å hjelpe mennesker som har fått lide under mangel på tanke-, ytrings- og trykkefrihet i mange land. (Prisen er gitt for arbeid i 1975, men delt ut i 1976).