Fritt Ords Pris 1976
Johan Vogt

For innsats gjennom en årrekke for å hjelpe mennesker som har fått lide under mangel på tanke-, ytrings- og trykkefrihet i mange land.