Fritt Ords Pris 2011
Anders Sømme Hammer

Anders Sømme Hammer tildeles Fritt Ords Pris for 2011 for sin uavhengige og kritiske dekning av Afghanistan-krigen.

Han bor i Afghanistan, der han arbeider som frilansjournalist. Ved å reise rundt i landet uten eskorte tar han en stor personlig risiko, og kommer dermed i nærkontakt med sivile afghanere. Hans kritiske analyser rammer også mediedekningen av krigen.

Hammer tildeles Fritt Ords pris for sin uavhengige og kritiske dekning av Afghanistan-krigen. Norge er i krig, så meget vet vi. Men det er en krig som kjempes så forferdelig langt borte. Vi har det så fredelig her hjemme, og derfor blir det så vanskelig å ta inn over seg krigens brutalitet – slik de soldater vi sender bort dit møter den hver dag. Den store avstand gjør det også vanskelig å engasjere seg i det vi kjemper for der borte.

Utgangspunktet var 11. september og krigen mot terror. Osama bin Laden og al-Qaida skulle tas for å hindre terrorangrep i Vesten. Men så er det kommet så mange andre hensyn til etter hvert. Det militære nærvær skal nå bidra til å utvikle et bedre samfunn for afghanerne. Og bistandsarbeid koordinert av FN har i stadig større grad komplettert de militære aktiviteter. Bekjempelsen av den omfattende kvinneundertrykkelse i hele samfunnet trekkes spesielt ofte frem. Men som Hammer tørt bemerker i sin bok, Drømmekrigen, er det vanskelig å se hvordan utenlandske soldater på opprørsjakt kan bidra til en alminnelig kvinnefrigjøring.

Hammer viser hvor vanskelig det kan være i en så uhyre komplisert situasjon som den i Afghanistan å kombinere krig og bistand. Bistanden blir ofte oppfattet som en integrert del av krigføringen, og det blir stadig farligere å være bistandsarbeider.

Her kan du lese talen Francis Sejersted holdt ved tildelingen av prisen.