Fritt Ords Pris 1979
Stein Mehren

For som uredd, selvstendig kunstner å kjempe utrettelig for en befriende bruk av det frie ord. Med hans egne ord: “Tanker som skaper frihet er viktigere enn tanker om frihet.” (Prisen ble gitt for innsats i 1978)