Fritt Ords Pris 1996
Arne Skouen

For årvåkent, uredd journalistisk og kunstnerisk virke.