Fritt Ords Pris 1989
Erik Bye

For pionerinnsats i norsk fjernsyn og allsidig bruk av det frie ord.