Fritt Ords Pris 2009
Nina Karin Monsen

Fritt Ords Pris tildeles Nina Karin Monsen for hennes gjennomreflekterte og uavhengige bidrag til en friere offentlig debatt.

I hennes siste bok Kampen om ekteskapet og barnet, som ble utgitt i mars 2009, går Nina Karin Monsen hardt ut mot den nye ekteskapsloven som ifølge henne selv ”likestilte heterofile, kristne ektepar med homofile par – ikke omvendt”. – Slik meningen med loven var. Hun hevder at: ”Barns rett til far, arv og navn ble feid tilside”.

Nina Karin Monsen begynte tidlig å tematisere kvinners livsvilkår og familiens stilling. Hun er en banebrytende feminist som har gått sin egen vei. Hun var med på å etablere nyfeministene i 1970, som vektla behovet for selvbestemt abort, likestilling og likeverd. I 1975 ble hennes første bok om feministisk filosofi publisert: Det kvinnelige menneske. Hun kritiserte senere kvinnebevegelsen innenfra for å bli dogmatisk, noe som blant annet kom til uttrykk i boken Jomfru, mor eller menneske? fra 1984.

Diskusjonen av moralfilosofiske emner er sentral i Nina Karin Monsens forfatterskap. Både i hennes skjønn- og faglitterære bokutgivelser og utallige artikler berører hun spørsmål av moralsk karakter. I bøkene Det innerste valget. Språk, tanke, mening (2007), Livstro. Lesestykker (2005), Det sårbare menneske. En filosofi om skam, skyld og synd (2004), Den gode sirkel. En filosofi om kjærlighet og helse (2002), Kunsten å tenke. En filosofisk metode til et bedre liv (2001), Velferd uten ansikt. En filosofisk analyse av velferdsstaten (1998) og Det elskende menneske. Person og etikk (1987) skriver hun ut fra en personalistisk filosofi med vekt på personens realitet og konkrete valg og ansvar.

Årets prisvinner er et eksempel på at det kan medføre omkostninger ved å delta med selvstendige meninger i en offentlighet som er preget av selvsensur og berøringsangst i forhold til brennbare temaer.

Nina Karin Monsen ble født i Bergen i 1943. Hun ble i magister i filosofi ved Universitet i Oslo i 1969. Siden 2004 har hun vært statsstipendiat. Hun virker i dag som filosof, forfatter og foredragsholder.

Talen som ble holdt ved prisoverrekkelsen 5. mai 2009 kan du lese her.