Fritt Ords Pris 1985
Den Illegale Presses Forening

For uredd bruk av det frie ord.