Fritt Ords Pris 2007
Terje Tvedt

En selvstendig og uredd fagperson med stor formidlingsevne, en kritiker som har maktet å sette viktige samfunnsspørsmål under debatt.