Fritt Ords Pris 1988
Leo Eitinger

For konsekvent bruk av det frie ord, på vakt mot fremmedhat og intoleranse, med nestekjærlig omsorg for krigens og voldens ofre.