Fritt Ords Pris 1995
Hanne Sophie Greve

For uredd og selvoppofrende innsats for flyktninger og krigsofre ved avdekking av grove brudd på menneskerettighetene i ulike deler av verden og av folkemord og andre krigsforbrytelser i det tidligere Jugoslavia.