Fritt Ords Pris 1981
Hallvard Rieber-Mohn

For innsats i norsk kultur- og samfunnsdebatt og virke i Pressens Faglige Utvalg.