Fritt Ords Pris 1982
Hallvard Rieber-Mohn

For innsats i norsk kultur- og samfunnsdebatt og virke i Pressens Faglige Utvalg. (Hallvard Rieber-Mohn fikk prisen samtidig med Lech Wałęsa, men med hver sin begrunnelse. 1982 var den første og eneste gangen en slik dobbelt utdeling ble gjennomført. Det ble ikke utdelt pris i 1981)