Fritt Ords Pris 2005
Nina Witoszek

For at hun skarpt og velformulert har formidlet østeuropeiske erfaringer i norsk debatt og utfordret norske standardoppfatninger.