Fritt Ords Pris 1987
Nansenskolen

For utrettelig arbeid gjennom snart 50 år for humanismens ideer og kulturelt mangfold.