Fritt Ords Pris 2002
Aslam Ahsan og Shabana Rehman

Aslam Ahsan for uredd og langsiktig innsats for å bygge bro mellom kulturer. Shabana Rehman for modig, kraftfull og nyskapende bruk av det frie ord med det samme formål.