Fritt Ords Pris 1990
The Charta 77 Foundation

For modig, utrettelig og klok bruk av ordet i kampen for menneskerettighetene og sitt folks frihet.