Fritt Ords Pris 1993
Rolv E. Ryssdal

For aktivt og engasjert vern om menneskerettighetene.