Fritt Ords Pris 1980
Andrej Sakharov

For med nesten ufattelig åndelig kraft, utholdenhet og fryktløshet å ha kjempet for og praktisert den frie tanke og det frie ord under trykket av et totalitært regime. (Prisen ble gitt for innsats i 1979)