Fritt Ords Pris 1986
Magli og Torolf Elster

For fantasirik og meningsfull bruk av det frie ord i poesi og prosa og for brennende engasjement for verdens flyktninger.