Fritt Ords Pris 2010
Bushra Ishaq og Abid Q. Raja

Bushra Ishaq har med sin klare forankring i muslimsk tro og miljø og med sin argumentasjon og brobyggende form bidratt til å videreutvikle forståelsen av hva det vil si å leve i dagens flerkulturelle samfunn. Abid Q. Raja har skapt arenaer for dialogmøter med temaer som er viktige i det offentlige ordskiftet. Han har vært en energisk debattant i en konfliktfylt tid.

Bushra Ishaq (født 1985) har ved sin deltakelse i den offentlige debatt fylt et rom mellom ytterpunkter, og vært med på å vise mangfold i meninger og trosfortolkninger. Som samfunnsdebattant har hun særlig vært opptatt av kvinnekampens implikasjoner i en multikulturell kontekst.

Ishaq er student ved Det medisinske fakultet og forskerstudent ved Avdeling for fysiologi ved Universitetet i Oslo. Hun er fredsarbeider i den internasjonale organisasjonen Youth Global Harmony Association, og sitter i Kvinnepanelet til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Fra 2007 har hun vært dialogarbeider i kontaktgruppen for Mellomkirkelig råd og Islamsk Råd Norge. Hun har tidligere vært leder av Muslimsk studentsamfunn.

Abid Q. Raja (født 1975) har arrangert skjellsettende dialogmøter om likestilling av minoritetskvinner, forbudt kjærlighet, imamenes samfunnsansvar, kvinneundertrykking, hatefullhet mellom minoritetsgrupper, ytringsfrihet og voldelige demonstrasjoner. Han har reist spørsmål om det norske systemet svikter innvandrerne. Det har vært hans gjennomgående plan å skape arenaer hvor minoritetsungdommer direkte kan møte sentrale politikere, journalister og beslutningstakere.

Raja arbeider i dag som nemndleder i Utlendingsnemnda. Han er utdannet jurist, og har nylig etablert den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk. Abid Q. Raja er vararepresentant for Venstre på Stortinget. I 2008 ble hans selvbiografiske debattbok Talsmann publisert. Raja har tidligere vært medlem av Det kriminalitetsforebyggende råd og talsmann for World Islamic Mission.