Fritt Ords Pris 2003
Berge Furre

For uredd og kraftfull bruk av det frie ord i norsk offentlig liv gjennom flere tiår.