Fritt Ords Pris 1982
Lech Wałęsa

For som den fremste talsmann for Solidaritet, med ufattelig mot og karakterstyrke og forakt for personlig risiko, å ha tatt det frie ord i bruk mot et totalitært samfunnssystem. (Lech Wałęsa fikk pris i samme år som Hallvard Rieber-Mohn, men med hver sin begrunnelse. 1982 var den første og eneste gangen en slik dobbelt utdeling ble gjennomført. Det ble ikke utdelt pris i 1981)