Fritt Ords Pris 1978
Karen-Christine Friele

For hennes innsats for å skape forståelse for de homofiles situasjon.