Fritt Ords Pris 1978
Karen-Christine (Kim) Friele

For hennes innsats for å skape forståelse for de homofiles situasjon. (Prisen ble gitt for innsats i 1977)