Fritt Ords Pris 1983
Kjetil Bang-Hansen

For nyskapende virksomhet for norsk scenekunst.