Fritt Ords Pris 2000
Thomas Chr. Wyller

For vektige bidrag til norsk samfunnsdebatt gjennom flere tiår.