Fritt Ords Pris 2013
Per Fugelli

Per Fugelli får Fritt Ords Pris for 2013 for å ha gitt en stemme til kreftsyke og de som står ansikt til ansikt med døden.

Fritt Ords Pris er institusjonens høyeste utmerkelse. Prisbeløpet er på kr 400 000. Med prisen følger Fritt Ord-statuetten, signert Nils Aas. Prisutdelingen finner sted tirsdag 14. mai 2013, kl. 19.00, i Den norske Opera & Ballett, Scene 2, Oslo.

Per Fugelli har med bakgrunn i egne erfaringer og sykdom – han fikk en kreftdiagnose i 2009 – bidratt til å åpne opp diskusjonen om hva det vil si å være alvorlig syk. Med klokskap og raushet har han rettet oppmerksomheten mot vår frykt for å snakke om døden og fortrengningen av den. Som Fugelli selv uttrykker det: vårt samfunn har i dag behov for å “hente døden frem fra fengselet for de forbudte ord”. Om dette har han blant annet skrevet boken Døden skal vi danse? (2010), et kjærkomment bidrag til åpenhet om døden i livet.

Som sosialmedisiner har Per Fugelli i en årrekke vært en uavhengig kritiker av egen profesjon. Han har vært motstander av byråkratiseringen av norske helseinstitusjoner. Fugelli har en humanistisk tilnærming til helse- og sosialpolitikk, hvor det hele mennesket settes i sentrum. Han har vist at den beste “samfunnsmedisin” er å skape og dele verdighet med sårbare grupper som etniske minoriteter, fattige og funksjonshemmede. Gjennom utallige foredrag og uredd deltakelse i en rekke store debatter har han lenge vært en markant bidragsyter i norsk offentlighet.

Per Fugelli (født i Stavanger i 1943) er i dag professor i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo. Før han flyttet til Oslo i 1992, var han professor i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen. Fugelli har også virket som distriktslege i Lofoten og i Finnmark. Ved siden av Døden skal vi danse? (2010) har han blant annet utgitt bøkene Nokpunktet. Essays om helse og verdighet (2008), 0-visjonen. Essays om helse og frihet (2003), Rød resept. Essays om perfeksjon, prestasjon og helse (1999) og Pasienten Norge. Studier i politisk patologi (1994). Per Fugelli var medlem i Verdikommisjonens styringsgruppe.