Free Media Awards

Free Media Awards er navnet på presseprisene som tildeles av de to stiftelsene Fritt Ord og ZEIT-Stiftung. Presseprisene søker å styrke journalistenes uavhengige rolle.

Presseprisene er en støtte til de journalistene og mediene som nekter å gi opp til tross for represalier og økonomiske vanskeligheter. I mange land i Øst-Europa har mediene kommet under et enormt press. Med Free Media Awards ønsker stiftelsene å oppmuntre journalister og medier til å fortsette sitt arbeid og til å styrke deres vilje til ikke å la seg skremme av sensur og til å motstå selvsensur.

Prisene Free Media Awards tildeles årlig til journalister, aviser eller internettmedier som rapporterer uavhengig og nekter å gi opp på grunn av trusler. Prisvinnerne bestemmer selv hva pengene skal brukes til, så lenge de kommer den enkelte avis eller journalist til gode. Stiftelsen Fritt Ord og Zeit-Stiftung har delt ut pressepriser for Russland og Øst-Europa siden 2004. De var tidligere kjent som Stiftelsen Fritt Ords Pressepris «Fri Presse Russland» og Gerd Bucerius’ Pressepris «Fri Presse Øst-Europa».

Prismottakere