Free Media Awards 2014
Dozhd TV - Russland

Dozhd TV (Moskva) ble grunnlagt i 2010, og er den eneste uavhengige TV-kanalen i landet.

Internett-baserte Dozhd TV viser en stor variasjon av programmer og debatter som er en motvekt til offisiell russisk propaganda.

Publikum får informasjon både gjennom analytiske og kritiske så vel som humoristiske programmer. Stasjonen er stadig under press.

Dozhd TV har blitt nominert av Den norske Helsingforskomité og Human Rights House Foundation, Oslo.