Free Media Awards 2009
Zoya Svetova - Russland

Zoya Svetova er freelancejournalist med base i Moskva, hvor hun har skrevet for aviser som Novye Izvestia og Russkii Kurier.

I dag publiserer hun artikler i det kaukasiske magasinet Dosh og internettavisen Yezhenedel’nyi Zhurnal (www.ej.ru).

Zoya Svetova er i særlig grad opptatt av å informere om brudd på menneskerettighetene i Russland. Hun retter søkelyset mot vilkårene i det russiske rettssystemet og umenneskeligheten i straffeforfølgelsene. Hun relaterer den juridiske situasjonen i regionene til landets internasjonale forpliktelser.

Zoya Svetova er en engasjert, modig og veltalende journalist.

Hun ble nominert av Den norske Helsingforskomité og Human Rights House Foundation, Oslo. Prisbeløpet er på 10 000 euro.